Εταιρική ταυτότητα

9

Μοναδικά project χωρίς έτοιμα μοτίβα

Εταιρική ταυτότητα εννοούμε το πλήθος από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που θα χρειαστεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση για να προσδιορίσει την εικόνα της και να επικοινωνήσει μέσω αυτής το χαρακτήρα και την ταυτότητα που πρεσβεύει.
Image

Υπηρεσίες έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Brand & Graphic Design - Packaging - Web Design - Printshop.

Επαγγελματική κάρτα

Μια επαγγελματική κάρτα είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας. Δεν αρκεί να χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο λογότυπο ή μια κοινή γραμματοσειρά, αλλά θα ...

Διαφημιστικά έντυπα

Σχεδιασμός εταιρικών και επαγγελματικών εντύπων που ξεχωρίζουν με την αισθητική και καλλιτεχνική μας αρτιότητα. Σχεδιάζουμε έντυπα εταιρικής παρουσίασης.

Λογότυπα

Πρότυπος σχεδιασμός λογοτύπου χωρίς περιορισμούς. Βραβευμένο και ποιοτικό εταιρικό λογότυπο. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και εταιρικής επικοινωνίας μιας επιχείρησης. (περισσότερα…)