Ισχυρός παίκτης στον χώρο του cloud και την data centers η Ελλάδα - Promotion Lab